ฉันจะค้นหาบันทึกของ Fall Guys ได้อย่างไร

ไฟล์บันทึกเกมมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมของแอปพลิเคชัน Fall Guys ของคุณ สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในขณะที่ฝ่ายสนับสนุนผู้เล่น Epic Games พยายามวินิจฉัยปัญหา ใช้ขั้นตอนด้านล่างเพื่อค้นหาบันทึกเกม Fall Guys ของคุณ ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

 1. ออกจาก Fall Guys
 2. กดปุ่ม Windows Key + R
 3. วาง: %APPDATA%\..\LocalLow\Mediatonic\FallGuys_client
 4. คลิกตกลง (OK)
 5. ค้นหา Player.log & Player-prev.log
 6. ตอบกลับตั๋วขอความช่วยเหลือของคุณด้วยไฟล์

ค้นหาบันทึกของคุณไม่เจอใช่ไหม

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำโดยย่อเกี่ยวกับวิธียกเลิกการซ่อนโฟลเดอร์ใน Windows 10 และไปที่ไฟล์ด้วยตนเอง

 1. เปิด File Explorer จากแถบงาน (Taskbar)
 2. เลือกดู (View)
 3. เลือกตัวเลือก (Options)
 4. เลือกเปลี่ยนโฟลเดอร์และตัวเลือกการค้นหา (ChangeFolder and Search Options)
 5. เลือกดูแท็บ(View tab)
 6. เลือกการตั้งค่าขั้นสูง (Advanced Settings)
 7. นำเครื่องหมายถูกบนแสดงไฟล์ โฟลเดอร์ และไดรฟ์ที่่ซ่อนอยู่(Show Hidden Files, Folders, and Drives) ออก
 8. คลิกตกลง (OK)
 9. ไปที่ C:\Users\[USER]\AppData\LocalLow\Mediatonic\FallGuys_client. [User] ที่ผู้ใช้บัญชี Windows ของคุณอยู่
 10. ค้นหา Player.log & Player-prev.log
 11. ตอบกลับตั๋วขอความช่วยเหลือของคุณด้วยไฟล์
¿Fue útil este artículo?
Usuarios a los que les pareció útil: 311 de 869

Artículos en esta sección

Contacto
¿No encuentras lo que necesitas? Contáctanos aquí